Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti milli howpsuzlyk ministrini çalyşdy

21:3312.02.2020
0
18810
Türkmenistanyň Prezidenti milli howpsuzlyk ministrini çalyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permanlara gol çekmek bilen, general-maýor Ý.Berdiýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministriniň orunbasary Gurbanmyrat Kakamyradowiç Annaýewi belläp, ony  milli howpsuzlyk ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.

 Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň