Türkmenistanyň tele we radio ýaýlymlarynda tehniki arakesme yglan edildi

22:5419.01.2020
0
21261
Türkmenistanyň tele we radio ýaýlymlarynda tehniki arakesme yglan edildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti 2020-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda – şu gün ýarygije sagat 00:00-dan gündiz sagat 12:00-a çenli tehniki arakesme yglan etdi. Komitet bu barada resmi saýtynda habar berýär.

Görkezilen aralykda teleradoýaýlymda käbir tehniki abatlaýyş işleriniň geçiriljekdigi sebäpli olar 12 sagadyň dowamynda işlemez. Gündiz sagat 12-den başlap, milli teleradioýaýlymlaryň ählisi öz gepleşiklerini bellenen meýilnama boýunça dowam eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň