Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Arkadag» medalyny döretmek hakyndaky Kanuna gol çekdi

21:5001.10.2023
0
24787

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Kanun esasynda, Türkmenistanyň «Arkadag» medaly döredildi hem-de medal hakynda Düzgünnama, şeýle hem medalyň Ýazgysy tassyklanyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Kanunda «Arkadag» medalynyň, Türkmenistanyň döwlet sylagy bolmak bilen, durmuş, jemgyýetçilik, ynsanperwer, haýyr-sahawat, meýletinçilik işleriniň ösmegine, lukmançylyk, sagaldyş-dikeldiş hyzmatlarynyň guralmagyna, şeýle hem hemaýata mätäç çagalara we ýaşlara maliýe we maddy kömegini, maslahatlary we usuly taýdan kömek bermekde uly goşant goşan Türkmenistanyň raýatlaryny sylaglamak maksady bilen döredilýändigi bellenilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň