Soňky habarlar

Arhiw

28-nji awgustda «Hazaryň möwsümleriniň» çäginde Astrahanda Türkmenistanyň güni belleniler

11:0512.08.2023
0
30265

Türkmenistanly sungat ussatlary 18-nji awgustdan 6-njy sentýabr aralygynda Astrahanda geçiriljek «Hazar möwsümleri — 2023» nusgawy sungat festiwalynyň halkara meýdançasynda çykyş ederler.

Festiwalyň maksatnamasy tomaşaçylara Hazarýaka döwletleriniň medeniýeti we sungaty bilen giňden tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Maksatnama laýyklykda, 25 — 28-nji awgust aralygynda Astrahan filarmoniýasynda gatnaşyjy ýurtlaryň hersine bagyşlanan konsertler geçiriler. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşirine görä, Türkmenistanyň güni 28-nji awgustda geçiriler.

Konserte Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, pianinoçy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow, «Aşgabat kameratasy» ansambly gatnaşar diýlip garaşylýar.

Festiwalyň dowamynda Astrahanyň ülkäni öwreniş muzeýinde Hazarýaka sebitiniň ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegine bagyşlanan suratlar hödürlenýän «Hazar — dostluk deňzi» fotosuratlar sergisi açylar.

Ozal Türkmenistanyň at gazanan artisti Leýli Ökdirowanyň Astrahan şäherinde geçiriljek halkara festiwalyň açylyşynda çykyş etjekdigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň