Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly telekeçileriň «Smart China Expo 2023» sergisine gatnaşmagyna garaşylýar

20:5624.07.2023
0
51431

Türkmenistanly telekeçiler «Smart China Expo 2023» intellektual senagatynyň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrylýar. Sergi Hytaýyň Çongçin şäherinde 2023-nji ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda geçirilýär.

Tehniki sergi üçin onlaýn we offlaýn görnüşinli sergi stendlary taýýarlanylýar.

«Bu çäre intellektual önümçilik we intellektual transport ýaly 30-dan gowrak ugurlarda akylly tehnologiýalaryň amalyýetde ulanylyşynyň müňden gowrak usullary görkezer» diýlip, «Orient» tarapyndan habar berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň