Arhiw

Nazarmyrat Nazarmyradow oba hojalyk ministri boldy

23:0914.07.2023
0
52847

Nazarmyrat Geldimyradowiç Nazarmyradow Türkmenistanyň oba hojalyk ministri wezipesine bellenilip, Daşoguz welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Permanlara şu gün geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň