Soňky habarlar

Arhiw

«Bossan Concept» dükanlary Gurban baýramy mynasybetli bahalary arzanlatdylar

11:1326.06.2023
0
23058

Mebel we öý üçin bezeg esbaplarynyň dükanlary «Bossan Concept» Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny ýetip gelýän Gurban baýramy bilen gutlaýar hem-de harytlaryň ähli görnüşlerine arzanladyşlar yglan edýär.

«Bossan Concept» dükanlarynda öý we bag üçin mebelleriň, bezeg önümleriniň, gap-gaçlaryň dürli görnüşleri hödürlänýär. Bu ýerde emeli rotangdan we tik agajyndan örme mebelleri, şeýle hem yranýan kürsüleri we torba-kürsüleri, bag üçin hiňňildikleri we çyralary, güldanlary we emeli gülleri, köçe suw çüwdürimlerini satyn almak mümkindir.

Şeýle-de «Bossan Conceptde» açyk howada dynç alşy guramak üçin ähli zerur harytlar: tor sallançaklar (gamak), batutlar, gril we barbekýu üçin enjamlar, gap-gaç toplumly piknik üçin sebetler bardyr.

«Bossan Conceptiň» mebelleri we esbaplary her bir öýde rahatlygy hem-de gaýtalanmajak gurşawy döretmäge ukyplydyrlar, tejribeli satyjy-geňeşçiler bolsa islendik giňişlik ýa-da otag üçin gabat geljek bezeg önümini ýa-da mebeli saýlamaga kömek ederler.

«Bossan Concept» alyjylara şu salgylarda garaşýar:

  • Aşgabat, Mollanapes köç., 27, «Dürdäneli» binasy (15-nji tapgyr);
  • Aşgabat, «Aşgabat» SDAM, 2-nji gat, № А-201.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 12) 72 60 60, (+993 12) 41 55 54.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň