Arhiw

Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar

14:2807.02.2023
0
37807
Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar
Surat: indianexpress.com

Meksikanyň mekdeplerinde pedally partalary oturdýarlar diýip, «Habar 24» ýazýar.

Indi sapak wagty okuwçylar birwagtda ýeňil maşklary ýerine ýetirip bilerler. Bu ýurtda semizleriň çalt artmagyna garşy göreşiň çäklerinde amala aşyrylýar. Meksikada golaýda geçirilen barlaglar 5 ýaşa çenli çagalaryň 8 göterime golaýynyň artykmaç agrama eýedigini ýa-da semizlikden ejir çekýändigini ýüze çykardy.

Bu görkeziji 5-11 ýaşly çagalaryň arasynda 19 göterime deňdir.

Şeýle welopartalaryň bahasy 140 dollara deň.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň