Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Köýtendag etrabyna täze häkim belledi

21:5624.01.2023
0
49213
Serdar Berdimuhamedow Köýtendag etrabyna täze häkim belledi
Surat: turkmenistan.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda, Allakulyýew Söhbet, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

Degişli Perman bilen, döwlet Baştutany bu wezipä Ylýas Baýramowiç Öwezowy belledi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň