Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «LC Waikiki» dükany ilkinji gezek tölegi möhletlere bölmek esasynda söwda etmegi teklip edýär

14:4305.01.2023
1
28766
Aşgabatdaky «LC Waikiki» dükany ilkinji gezek tölegi möhletlere bölmek esasynda söwda etmegi teklip edýär

«LC Waikiki» fransuz-türk haryt nyşanynyň Aşgabatdaky resmi dükany alyjylara ulular we çagalar üçin egin-eşikleri tölegini 3 aý möhlete bölmek esasynda satyn almak mümkinçiliginden peýdalanmagy teklip edýär.

Aksiýa 6-njy ýanwarda başlanýar. Tölegi möhletlere bölmek mümkinçiligi 1500 manada çenli möçberde harytlar satyn alnanda döredilýär. Mümkinçilikden peýdalanmak üçin ýanyňda diňe pasportyň göçürmesiniň bolmagy ýeterlikdir.

Tölegi möhletlere bölmek mümkinçiligi dükanda hödürlenýän ähli harytlar, şol sanda arzanladyşdaky harytlar üçin hem hereket edýär. Häzirki wagtda dükanda ähli hödürlenýän görnüşler üçin 50% arzanladyş hereket edýär.

«LC Waikiki» dükany «Berkarar» SDAM-niň 3-nji gatynda alyjylara garaşýar. Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (+993 61) 17 65 33. Sosial ulgamdaky sahypasy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Vikiki ( 06.01.2023 )

Yazdyryp satyp bilse kayyl diyyami indi... )))

153