Soňky habarlar

Arhiw

«Mobile tm» onlaýn dükany enjamlar üçin amatly arzanladyşlary teklip edýär

10:2430.09.2022
0
17303
«Mobile tm» onlaýn dükany enjamlar üçin amatly arzanladyşlary teklip edýär

Sizi ajaýyp enjamlaryň, elektronikalaryň we smartfonlar üçin goşmaça aksessuarlaryň arzanladyşlary we aksiýalary gyzyklandyrýarmy?

«Mobile tm» onlaýn dükanynyň «Arzanladyşlar» bölüminde «akylly sagatdan» başlap «Wi-Fi» routerleriniň we başga-da köp sanly islendik elektron enjamyň bahasy barada iň täze maglumatlar bilen tanşyp bilersiňiz.

Sahypanyň amatly ulanyjy interfeýsi harytlaryň 10-dan gowrak kategoriýasyny hödürleýär we yzygiderli täzelenýän arzanladyşlar olary iň amatly bahadan satyn almaga mümkinçilik berýär.

Elektron önümleri «Mobile tm» onlaýn dükanyndan eltip bermek işi sargyt edilenden bir gün soň Türkmenistanyň ähli sebitlerine amala aşyrylýar. Aşgabatda haryt «Sebede» goşulandan takmynan 12 sagatdan soň eltip berilýär.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň