Soňky habarlar

Arhiw

Içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

22:0328.09.2022
0
24351
Içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Habar berşimiz ýaly, şu gün Oguz han köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny gowşurmak, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy.

Dabaraly çäräniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň podpolkownigi M.Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň