Soňky habarlar

Arhiw

Şu hepde Aşgabadyň teatrlarynda

10:4016.09.2022
0
24935

Eger siz dynç alyş günüňizi maşgalaňyz bilen medeniýetli geçirmek isleýän bolsaňyz, Aşgabadyň teatrlary ajaýyp mümkinçilikleri bagyşlaýar. Olaryň käbirinde bolsa täze eserleriň ilkinji gezek görkezilişleri hem bolar.

Eýsem, şu hepde haýsy teatrda haýsy oýunlar bar?

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 17.09. Syrly sandyk, 19:00;
 • 18.09. Yşkyň gämisi, 19:00.

Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 16.09. «Аршин мал алан», 19:00;
 • 17.09. «Колобок», 12:00;
 • 17.09. Ilkinji gezek «Сёстры», 19:00;
 • 18.09. «Дюймовочка» 11:00 we 13:00;
 • 18.09. «Восемь любящих женщин» 19:00.

Magtymguly adyndaky sazly-drama teatry:

 • 17.09. Aýdym-sazly gülki agşamy 19:00;
 • 18.09. Ynam! Umyt! Söýgi! 19:00.

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 17.09. Gumly gelin 19:00;
 • 18.09. Hüwdi 19:00.

Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 17.09. Arşin mal alan 19:00;
 • 18.09. Ilkinji gezek. Dawa nämeden başlanyar? 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 16.09. Towşanjygyň öýi 17:00;
 • 16.09. Çagalar öy bazar 19:00;
 • 17.09. Jadyly ýaglyk 12:00 we 17:00;
 • 17.09. Japbaklar 19:00;
 • 18.09. Çagalyk älemgoşary 12:00 we 17:00;
 • 18.09. Arşin mal alan 19:00.

18-nji sentýabrda «Watan» kinokonsert merkezinde agşam sagat 18:00-da Seýitguly Tulegenowyň konserti başlanar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň