Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy wagtlaýyn rugsatnama üçin resminamalary kabul edip başlaýar

17:0016.08.2022
0
22160
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy wagtlaýyn rugsatnama üçin resminamalary kabul edip başlaýar

Russiýanyň ilçihanasynyň konsullyk bölümi wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama bermek meselesi boýunça resminamalary kabul edip başlaýar.

Habarda «2022-nji ýylyň 31-nji awgustyndan Russiýa Federasiýasynda wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama bermek baradaky resminamalaryň gaýtadan kabul edilişi başlandy» diýilýär.

Sanawa ilçihananyň resmi saýtyndan goşulyp bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň