Ilham Aliýew bilelikdäki türkmen-azerbaýjan toparyna täze ýolbaşçy belledi

21:4929.07.2022
0
4810
Ilham Aliýew bilelikdäki türkmen-azerbaýjan toparyna täze ýolbaşçy belledi

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow Ykdysady we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan toparynyň Azerbaýjan tarapy boýunça ýolbaşçysy wezipesine bellenildi. Bu barada «Azeri-Press» neşiri habar berýär.

Habarda ýazylyşy ýaly, ýurduň Prezidenti Ilham Aliýew bu barada 2007-nji ýylyň 20-nji iýunynda gol çekilen resminama üýtgeşme girizdi.

Azerbaýjanyň daşary syýasat edarasy üýtgeşme barada türkmen tarapyny hem habarly etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň