Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň telewideniýesi 12 sagatlap ýaýlymy bes eder

22:1424.07.2022
0
62649
Türkmenistanyň telewideniýesi 12 sagatlap ýaýlymy bes eder

2022-nji ýylyň 24-25-nji iýuly aralygynda Türkmenistanda ýerli teleýaýlymlaryň ýaýlymy wagtlaýynça togtadylýar.

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň habar berşi ýaly, ýaýlymlaryň ýapylmagy hyzmat ediş işleri bilen baglanyşyklydyr.

Döwlet telewideniýesiniň işiniň 25-nji iýulda, sagat 12:00-da täzeden ýola goýulmagyna garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň