Ärdogan Serdar Berdimuhamedowy Türkiýä sapar bilen çagyrýar

22:4701.07.2022
0
3529
Ärdogan Serdar Berdimuhamedowy Türkiýä sapar bilen çagyrýar

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýy kabul etdi. Ozal habar berşimiz ýaly, F.Oktaý türk wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, şu gün Aşgabada geldi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, wise-prezident Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Gutlag hatyny, şeýle-de özi üçin amatly pursatda Türkiýä sapar bilen barmak baradaky çakylygyny gowşurdy.

Türkmenistanyň Prezidenti hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkiýe Respubliksynyň Prezidentine mähirli jogap sözlerini aýtdy.

Şeýle-de, okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň