Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «Mavi» dükanyna tomusky dynç alyş üçin egin-eşikleriň täze toplumy gelip gowuşdy

15:0330.06.2022
0
3449
 Aşgabatdaky «Mavi» dükanyna tomusky dynç alyş üçin egin-eşikleriň täze toplumy gelip gowuşdy

Erkekler we aýallar üçin niýetlenen owadan hem-de döwrebap egin-eşikler dükany «Mavi» suwa düşmek möwsümini özüniň 30% arzanladyş yglan edilen tomusky egin-eşik toplumy bilen başlamagy teklip edýär.

Aýal-gyzlar üçin ýüz göterim pagtadan jinsileriň we köýnekçeleriň, bezemen we rahat ýüzüş geýimleriniň, şeýle hem köýnekleriň, şortylaryň giň toplumy hödürlenýär.

Dükanyň erkekler üçin niýetlenen bölüminde köýnekçeleriň, ýüzüş geýimleriniň jinsileriň, şeýle hem mümkin bolan ähli aksessuarlaryň dürli görnüşleri bardyr.

«Mavi» nyşanly tomusky egin-eşik toplumynyň görnüşleri bilen «Berkarar» söwda merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýän adybir dükanda, şeýle hem sosial torlaryň sahypalarynda ýa-da (+993 61) 64 39 87 belgili IMO profilinde has içgin tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň