Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň «Mähirli Zenan» gözellik salony iş orunlary hakynda habar berýär

10:3522.06.2022
0
3067
Aşgabadyň «Mähirli Zenan» gözellik salony iş orunlary hakynda habar berýär

«Mähirli Zenan» gözellik salony erkek we aýal dellekçileri işe kabul edýär.

Salonda işlemek üçin amatly otaglar we döwrebap enjamlar göz öňünde tutulandyr, şeýle hem hünärmenler ýokary hilli iş serişdeleri bilen üpjün edilýär.

«Mähirli Zenan» gözellik salony Aşgabat şäheriniň «Bagtyýarlyk» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär. Iş wagty sagat 9:00-dan
22:30-a çenli.

Iş orunlary boýunça goşmaça maglumat almak üçin +99312 955942 telefon belgä ýüz tutup bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň