Soňky habarlar

Arhiw

Halkara uçar gatnawy gaýtadan dikeldilenden soň Türkmenistandan ilkinji uçar Kazana gondy

22:5301.06.2022
0
54864
Halkara uçar gatnawy gaýtadan dikeldilenden soň Türkmenistandan ilkinji uçar Kazana gondy
Surat: Дмитрий Мамыкин

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Türkmenistan bilen Russiýanyň şäherleriniň arasynda howa gatnawy gaýtadan dikeldilenden soň ilkinji uçary Kazana gondy.

Boeing 737-800 uçary ýerli wagt bilen 16:23-de Kazan howa menziline gondy.

Belläp geçsek, Türkmenistandan Kazana howa gatnawlary her hepdäniň çarşenbe güni amala aşyrylyp, uçar ýerli wagt bilen 14:55-de Aşgabatdan Kazana tarap ýola düşer. Kazandan Türkmenistana gaýdýan uçar Türkmenabat halkara howa menziline gonar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň 2016-njy ýylda Aşgabat — Kazan — Aşgabat ugry boýunça yzygiderli howa gatnawyny ýola goýandygyny bellemek gerek. Täze gatnawyň açylmagy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky işewür gatnaşyklaryň ösmegine itergi berdi. Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda yzygiderli howa gatnawlary togtadyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň