«Bossan Concept» dükany harytlaryna uly arzanladyş yglan etdi

10:3101.05.2022
0
7611
«Bossan Concept» dükany harytlaryna uly arzanladyş yglan etdi

«Bossan Concept» dükanlary Oraza baýramy mynasybetli gymmatbaha gap-gaçlary üçin uly arzanladyş yglan etdi.

Harytlaryň arzan bahalardan hödürlenilýän häzirki wagtynda ýokary hildäki, ajaýyp bezegli gap-gaçlary, olaryň toplumlaryny, şeýle-de aşhanada ulanylýan beýleki gymmat bahadan ýetirilýän gap-gaçlary ýarpy bahasyna satyn alyp bilersiňiz.

Bu ýerde gap-gaç harytlaryndan — ajaýyp «Waleri», «Wersaçe», «Excellence», «Ak/gara safari», «Turkuaz», «Hürrem» hem-de dürli görnüşli çaý we kofe gap toplumlary alyjylara ýetirilýär.

Gap-gaç toplumlaryny 6 adam üçin hem-de 12 adam üçin saýlap bilersiňiz.

Dükanyň arzanladyşa degişli gap-gaçlary bilen «Bossan Consept-iň» web saýtyndan tanyşmak mümkindir.

Habarlaşmak üçin:

  • Sosial ulgam hasaby;
  • Telefon belgileri: 415554, 726060;
  • Aşgabat ş., Mollanepes köçesi, 27-nji jaý, «Dürdäneli» söwda merkezi (15-nji tapgyr); «Aşgabat» söwda dynç alyş merkezi, A-201 (ikinji gat).
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň