Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň haýwanat bagy gaýtadan işe başlady

12:0421.04.2022
0
17899
Aşgabadyň haýwanat bagy gaýtadan işe başlady

Aşgabatdaky «Janly tebigatyň milli muzeýi» hepdäniň duşenbe güninden başga (1-nji gün) beýleki her gün 9:00-dan 18:00-a çenli bu ýere gezelenje geljek myhmanlar üçin gapylaryny giňden açdy.

«Janly tebigatyň milli muzeýine» girmek üçin petekleri bu ýerdäki kassalardan alyp bolýar. Petekleriň bahasy 3 manat.

Bu ýerde ýerleşýän muzeýe gezelenç etmek üçin hem giriş tölegi 3 manat.

Aşgabatdaky «Janly tebigatyň milli muzeýinde» dürli görnüşdäki haýwanlaryň, şol sanda guşlaryň, süýrenijileriň we beýlekileriň 250-den gowrak görnüşi bar. Türkmenistanyň haýwanat dünýäsindäki janly-jandarlar bu ýere gelýän myhmanlara görkezilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň