Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri «Şelkunçik» film-baletine çagyrýar

09:5211.04.2022
0
8008
Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri «Şelkunçik» film-baletine çagyrýar

17-nji aprelde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri sizi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde P.I.Çaýkowskiniň «Şelkunçik» atly dünýä belli film-balet konsertine çagyrýar. Konsert sagat 18:00-da başlanar.

1993-nji ýylda Ernst Teodor Amadeýa Gofmanyň «Şelkunçik we syçan patyşasy» ertekisi esasynda horeograf Jorj Balançin tarapyndan Pýotr Iliç Çaýkowskiniň sazyna döredilen oýun Nýu-Ýork şäherinde balet tansçylarynyň gatnaşmagynda ýerine ýetirildi. Bu oýunda «Şelkunçigiň» keşbinde «Ýeke özi öýde» filmiň baş gahrymany Makoleý Kalkin çykyş edýär.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň