Soňky habarlar

Arhiw

Geçen hepde TDHÇMB-niň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy

23:0030.01.2022
0
4325
Geçen hepde TDHÇMB-niň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, Beýik Britaniýanyň, Owganystanyň we Gruziýanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň degişli kärhanasynda öndürilen ECO-93 awtobenzinini satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň işewürleri nah ýüplügi, guradylan buýan köküni, float aýnasyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 39 million 35 müň dollaryndan gowrak boldy.

Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri jemi bahasy 757 müň manatdan gowrak nah ýüplügi we el halylaryny satyn aldylar.

Türkmenistanyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy ABŞ-nyň 210 müň 272 dollaryna barabar bolan portlandsementi, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen, jemi bahasy 3 million 165 müň manatdan gowrak nebit ýol bitumyny, şeýle hem el halylaryny satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň