Arhiw

Aşgabatda raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça toparyň işlejek günleri habar berildi

19:2430.01.2022
1
10150
Aşgabatda raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça toparyň işlejek günleri habar berildi

«Aşgabat» gazeti raýatlaryň ýüz tutmalaryny düýpli öwrenmek boýunça Aşgabat şäher häkimliginiň, Aşgabat şäher hukuk goraýjy edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli edara-kärhanalarynyň wekillerinden döredilen raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça Aşgabat şäher we etrap toparlarynyň 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň we etrap häkimlikleriniň edara binalarynda kabul edýän günleriniň tertibini paýlaşdy.

1. Aşgabat şäher topary, Aşgabat şäher häkimligi, 2022-nji ýylyň 5-nji, 12-nji we 26-njy fewraly, 10:00-dan 12:00-a çenli;

2. Berkararlyk etrap topary, Berkararlyk etrap häkimligi, 2022-nji ýylyň 5-nji, 12-nji, 19-njy we 26-njy fewraly, 10:00-dan 12:00-a çenli;

3. Köpetdag etrap topary, Köpetdag etrap häkimligi, 2022-nji ýylyň 5-nji, 12-nji, 19-njy we 26-njy fewraly, 10:00-dan 12:00-a çenli;

4. Bagtyýarlyk etrap topary, Bagtyýarlyk etrap häkimligi, 2022-nji ýylyň 5-nji, 12-nji, 19-njy we 26-njy fewraly, 10:00-dan 12:00-a çenli;

5. Büzmeýin etrap topary, Büzmeýin etrap häkimligi, 2022-nji ýylyň 5-nji, 12-nji, 19-njy we 26-njy fewraly, 10:00-dan 12:00-a çenli.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň