Soňky habarlar

Arhiw

2022-nji ýylda Türkmenistanyň raýatlaryny kanuny meseleler boýunça kabul etmegiň tertibi belli boldy

10:1622.01.2022
0
9754

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzalarynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň 2022-nji ýyldaky jemgyýetçilik kabul edişliginiň tertibi «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetinde çap edildi.

Raýatlary kabul etmek Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Anyk maglumat almak üçin şu aşakdaky nomerlere jaň edip bilersiňiz.

+99312391920, +99312391921.

2022-nji ýylda raýatlary kabul etmegiň tertibi:

 • Ýanwar — 22
 • Fewral — 05, 19
 • Mart — 12, 26
 • Aprel — 09, 23
 • Maý — 07, 21
 • Iýun — 04, 18
 • Iýul — 09, 23
 • Awgust — 06, 20
 • Sentýabr — 10, 24
 • Oktýabr — 08, 22
 • Noýabr — 05, 19
 • Dekabr — 03, 17
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň