Soňky habarlar

Arhiw

2022-nji ýylda Türkmenistanyň Naýbaşy kubogy üçin «Altyn asyr» bilen «Şagadam» göreşer

21:0022.12.2021
0
4677
2022-nji ýylda Türkmenistanyň Naýbaşy kubogy üçin «Altyn asyr» bilen «Şagadam» göreşer

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» futbol topary final duşuşygynda «Ahaly» 1:0 hasabynda ýeňip, Türkmenistanyň kubogyna mynasyp boldy. Ýurduň milli çempionatynyň 2021-nji ýyldaky möwsüminiň ýeňijisi bolsa «Altyn asyr» bolupdy.

Şeýlelikde, geljek ýyl Türkmenistanyň Naýbaşy kubogy üçin «Altyn asyr» bilen «Şagadam» güýç synanyşar. Bu iki topar mundan ozal Naýbaşy kubok duşuşygynda biri-biri bilen 2016-njy ýylda gabat gelipdiler. Şol duşuşyk «Altyn asyryň» 2:1 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlanypdy.

«Aragatnaşykçylar» Türkmenistanyň Naýbaşy kubogynyň häzirki eýesidir. Şu ýyl geçirilen duşuşykda olar «Köpetdagy» 2:1 hasabynda ýeňdiler.

Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistanyň Futbol federasiýasy naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyklary 2005-nji ýyldan bäri yzygiderli geçirip gelýär. Yzda galan ýyllarda bu Kuboga «Altyn asyr» 7, «Nebitçi» bilen HTTU 3, «Aşgabat», «Merw» we «Ahal» toparlary bir gezek mynasyp boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň