Arhiw

«Sumbar Computer» dükany dürli görnüşli maglumat saklaýjy enjamlary we ýat kartlaryny hödürleýär

12:4808.12.2021
0
5219
«Sumbar Computer» dükany dürli görnüşli maglumat saklaýjy enjamlary we ýat kartlaryny hödürleýär

Kompýuter we periferiýa enjamlary dükany bolan «Sumbar Computer» paýtagtymyz Aşgabadyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny maglumat saklaýjy enjamlaryň dürli görnüşleri bilen tanyşmaga çagyrýar: gaty diskler, fleşkalar, ýat kartlary (SD).

«Sumbar Computer» dükanynda dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň – «Samsung», «Toshiba», «Seagate», «Kingston» ýaly kompaniýalaryň önümi bolan köpsanly gaty diskleriň dürli görnüşleri, şeýle hem bu gaty diskler üçin niýetlenilen daşlyklar bar.

Şeýle hem, bu dükanda müşderiler üçin «Kingston», «Adata», «SanDisk» we beýleki öndürijileriň 4 GB-den 128 GB-a çenli fleşka önümleri, 8 GB-den 256 GB aralygyndaky ýat kartlary (SD) hödürlenýär.

«Sumbar Computer» dükanynda dürli görnüşli köpsanly kompýuter enjamlary bar: stasionar kompýuterlerden, noutbuklardan we periferiýa enjamlaryndan ofis enjamlaryna we esbaplaryna çenli. «Sumbar Computer» dükanynyň ähli önümleri kepillik we hyzmat bilen üpjün edilýär.

Mundan başga-da, «Sumbar Computer» dükany paýtagtymyz Aşgabadyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň islendik sebitlerine harytlary poçta arkaly öýme-öý eltip berme hyzmatyny amala aşyrýar. «Sumbar Computer» dükanyndan satyn alnan harytlaryň tölegi nagt ýa-da bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde, şeýle hem geçirme (перечислением) ýa-da poçta sargytlary bilen kabul edilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň