Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Owganystana ynsanpewer kömegini iberer

23:2303.12.2021
0
5975
Türkmenistan Owganystana ynsanpewer kömegini iberer

Hökümetiň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezident hasabaty diňläp, wise-premýere, daşary işler ministrine ýüzlenip, ýakyn wagtda Owganystanyň halkyna ynsanperwer kömegiň iberilmeginiň guralmalydygyny belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň