Türkmenistanda daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky Kanuna gol çekildi

12:3620.11.2021
0
10586
Türkmenistanda daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky Kanuna gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanun şu gün — 20-nji noýabrda «Türkmenistan» gazetinde çap edildi.

Kanun Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär, şeýle hem olaryň ýurduň çäginde bolmagy (ýaşamagy) we zähmet, telekeçilik ýa-da gaýry işleri amala aşyrmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklary düşgünleşdirýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň