Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen wekiliýeti Bişkekde iş saparynda bolar

21:2604.11.2021
1
5914
Türkmen wekiliýeti Bişkekde iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, wise-premýer Çarymyrat Gylyjow “Ýewropa Bileleşigi-Merkezi Aziýa” birinji ykdysady forumyna gatnaşmak üçin 2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň