Arhiw

«Mähirli Zenan» modalar öýi «Güýz arzanlaşygy» atly aksiýa çäresine başlady

10:3126.10.2021
0
5964
«Mähirli Zenan» modalar öýi «Güýz arzanlaşygy» atly aksiýa çäresine başlady

«Mähirli Zenan» modalar öýi taýyn köýnekler üçin «Güýz arzanlaşygy» atly möwsümleýin aksiýa çäresini yglan etdi.

«Güýz arzanlaşygy» atly möwsümleýin aksiýa çäresinde müşderilere «Mähirli Zenan» modalar öýünden bir köýnegi 10 göterim, iki köýnegi 20 göterim, üç köýnegi 30 göterim arzan bahadan satyn almaklyga mümkinçilik döredilýär.

«Mähirli Zenan» modalar öýüniň «Güýz arzanlaşygy» atly aksiýa çäresi şu ýylyň 30-njy noýabryna çenli dowam eder.

Taýyn köýnekleri «Mähirli Zenan» modalar öýüniň @mahirlizenan instagram sahypasynyň ýa-da IMO habar alyş-çalşygy ulgamynyň (messenjeriniň) üsti bilen satyn alyp bilersiňiz.

«Mähirli Zenan» modalar öýi saýlanyp satyn alnan taýyn köýnekleri Aşgabadyň çägindäki salgylara eltip berme hyzmatyny hem amal edýär.

Has giňişleýin maglumatlary almaklyk üçin şu telefon belgilere jaň edip bilersiňiz: +99365 618286; +99365 814240.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň