TÝL - 2021: çempion möwsüme ýeňiş bilen başlady

20:0020.10.2021
0
3763
TÝL - 2021: çempion möwsüme ýeňiş bilen başlady

Şu gün paýtagtymyzyň “Aşgabat” stadionynda bäşinji tapgyryň wagty süýşürilen duşuşygy bilen ýurdumyzyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berildi.

Bu duşuşykda paýtagtymyzyň “Aşgabat” hem-de “Altyn Asyr” toparlary duşuşdylar. Ikitaraplaýyn hüjümlerde geçen bu duşuşyk geçen ýylyň çempiony “Altyn Asyryň” 3:1 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy. “Altyn Asyra” ýeňiş getiren toplary Güýçmyrat Annagulyýew, Mekan Saparow hem-de Altymyrat Annagulyýew öz atlaryna ýazdyrdylar.

Geçirilen duşuşygyň netijesi:

“Aşgabat” – “Altyn Asyr” – 1:3

Gollar: 80 Şatlyk Gurbanow (“Aşgabat”) – 10 Güýçmyrat Annagulyýew, 35 Mekan Saparow, 66 Altymyrat Annadurdyýew (“Altyn Asyr”)

Duýduryşlar: 27 Gurbangeldi Sähedow, 44 Myrat Amantaganow, 89 Hakmuhammet Bäşimow (“Aşgabat”) – 21 Rejebow Berdimyrat (“Altyn Asyr”)

Geçirilen ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň