Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi

11:4115.10.2021
0
5484
Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi

Maşyn terjimesiniň hyzmatlaryny özünde jemleýän Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda bellenilýär.

“Biz Microsoft Translator serwisine başgyrt, dwiweh, gruzin, gyrgyz, makedon, mongol (kirill), mongol (nusgawy), tatar, tibet, türkmen, uýgur we özbek (latyn) dillerini we şiwelerini girizdik, netijede bu serwisdäki dilleriň umumy sany 103-e ýetdi” – diýlip, Microsoft-yň habarynda bellenilip geçilýär.

Dünýä belli Microsoft kompaniýasynyň 2000-nji ýylda ýola goýlan maşyn terjime ulgamy yzygiderli döwrebap özgerýär. Bu günki günde onda has anyklyk üçin emeli neýron aragatnaşygynyň mümkiinçilikleri ulanylýar.

Microsoft Translator barada has giňişleýin maglumatlary onuň internet saýtyndan almak mümkindir.

Ýatlatsak, 2020-nji ýylda Google Translate hyzmatynda türkmen dili peýda bolupdy, Apple kompaniýasynyň iOS operasion ulgamynda bolsa ilkinji gezek türkmen dilli klawiatura ulanyşa girizilipdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň