Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly sazandalar Hazarýaka döwletleriniň festiwalyna gatnaşar

10:4403.09.2021
0
14400

Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň sazandalary 11-nji sentýabrda Astrahanda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň nusgawy aýdym-saz festiwalynyň ― OperaFirstiň gala konsertinde çykyş etjek simfoniki orkestri emele getirerler. Bu barada astrakhan-24.ru habar berýär.

Kombinirlenen orkestrde dostlukly döwletlerden 65 sazanda çykyş eder. Bu topar «OperaFirst» üçin aýdym-saz güýmenje medeni gaznasy tarapyndan ýygnandy.

Orkestriň drižýory Sankt-Peterburg döwlet çagalar we ýaşlar filarmoniýa jemgyýetiniň müdiri we baş direktory Mihail Golikow bolar. Ol pandemiýa döwründe dünýäniň iň gowy sazandalaryny birleşdiren Sanly orkestr taslamasynyň ideology we döredijisidir.

Festiwal 9 ― 11-nji sentýabr aralygynda baý taryhy we köpmilletli ilaty bolan Astrahanda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň