Ýedi‌ ‌aýda‌ ‌41,6‌ ‌müň‌ ‌tonna‌ ‌polipropilen‌ ‌öndürildi‌ ‌

11:5727.08.2021
0
3736
Ýedi‌ ‌aýda‌ ‌41,6‌ ‌müň‌ ‌tonna‌ ‌polipropilen‌ ‌öndürildi‌ ‌

Türkmenbaşydaky‌ ‌Nebiti‌ ‌gaýtadan‌ ‌işleýän‌ ‌zawodlar‌ ‌toplumy‌ ‌içerki‌ bazarlarda‌ ‌bolşy‌ ‌ýaly,‌ ‌daşarky‌ ‌bazarlarda‌ ‌hem‌ ‌uly‌ ‌islegden‌ ‌peýdalanýan‌ ‌polipropileniň‌ ‌önümçiligini‌ ‌yzygiderli‌ ‌artdyrýar.‌ ‌2021-nji‌ ‌ýylyň‌ ‌geçen‌ ‌ýedi‌ ‌aýynda‌ ‌bu‌ ‌ýerde‌ ‌sarp‌ ‌edijilere‌ ‌41‌ ‌müň‌ ‌623‌ ‌tonna‌ ‌ýokary‌ ‌hilli‌ ‌polipropilen‌ ‌öndürildi.‌ ‌Bu‌ ‌bellenilen‌ ‌döwür‌ ‌üçin‌ ‌göz‌ ‌öňünde‌ ‌tutulan‌ ‌meýilnamadan‌ ‌4‌ ‌müň‌ ‌302‌ ‌tonna‌ ‌artykdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň