Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Geldinyýazow Mämmetmyrady wise-premýer wezipesinden boşatdy

21:4525.08.2021
0
12449
Türkmenistanyň Prezidenti Geldinyýazow Mämmetmyrady wise-premýer wezipesinden boşatdy

Şu gün – 25-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Geldinyýazow Mämmetmyrady işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyp, bu wezipä Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Sapardurdy Toýlyýewi belledi. S.Toýlyýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesini hem ýerine ýetirer.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň