Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatlylar Latyn Amerikasy sebitleriniň sazlarynyň konsertine çagyrylýar

14:2722.08.2021
0
6128
Aşgabatlylar Latyn Amerikasy sebitleriniň sazlarynyň konsertine çagyrylýar

Aşgabatlylar we şäheriň myhmanlary 4-nji we 5-nji sentýabrda Magtymguly adyndaky Döwlet sazly-drama teatrynda geçiriljek Döwlet simfoniki orkestriniň konsertine çagyrylýar. Ortkestre drižýor Resul Gylyjow ýolbaşçylyk edýär.

Konserte gatnaşyjylara Latyn Amerikasy saz sungatynyň lezzetinden ganmak mümkinçiligi garaşýar.

Konsertde Maýsa Nyýazowa bilen Nury Nuryýew solistlik eder.

Konsert agşam sagat 19-da başlar.

Habarlaşmak üçin:

  • 22 38 98;
  • 863 46 71 77;
  • 864 03 74 56;
  • 51 41 57.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň