Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «Şypaly Çomuç» dermanhanasy täze hyzmaty hödürleýär

14:5519.08.2021
0
23318
Aşgabatdaky  «Şypaly Çomuç» dermanhanasy täze hyzmaty hödürleýär

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy müşderiler üçin has amatly hyzmaty – eltip berme hyzmatyny hödürleýär.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy Aşgabadyň derman bazarynda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we bu döwürde alyjylaryň arasynda-da, ýaşuly nesilleriň arasynda-da, ýaşlaryň arasynda-da örän uly abraý gazandy.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy elmydama dürli derman önümlerini hödürleýär we müşderilerine dogry derman gözlemeklik üçin giň mümkinçilikler döredýär.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy dünýäniň «Astellas», «Stada», «World medicine», «Bayer», «Лекхим», «Татхимфармпрепараты», «Dr. Sertus» we beýleki meşhur derman öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk edýär,

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň ähli dermanlary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan hasaba alyndy we tassyklandy.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň eltip berme hyzmatyny bu dermanhananyň web sahypasyndan ýa-da +993 (12) 28 80 30/+993 (12) 28 80 33 telefon belgilerine jaň edip sargyt edip bolýar:

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň salgysy: Aşgabat şäheri, Sona Myradowa köçesi, 21-nji jaý, Lälezar bazarynyň çäginde.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy bilen habarlaşmaklyk üçin telefon belgiler: +993 (12) 285200, +993 (12) 286500, +993 (12) 288004, +993 (12) 288005

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň e-mail salgysy: apteka@shypaly-chomuch.com.tm

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň