Soňky habarlar

Arhiw

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda täze möwsüme badalga berilýär

12:4414.08.2021
0
4842
Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda täze möwsüme badalga berilýär

Şu gün Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatry täze möwsüme badalga berýär.

Täze möwsümiň ilkinji gününde «Toýumuza gel, toýumuza» atly sahna eseri görkeziler.

Ertir bolsa teatr öz işini «Körpe gelin» atly sahna eseri bilen dowam eder.

Sahna eserleriniň başlanýan wagty: 19:00.

Petekleriň bahasy: 7 manat

Teatr Görogly köçesiniň 65-nji jaýynda ýerleşýär.

Telefon belgisi: 94-06-12;

Kassa: 94-29-98.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň