Soňky habarlar

Arhiw

Her ýekşenbe güni «Datly Ses» söwda merkeziniň konditer önümleri dükanynda 5 göetrim arzanladyş bolýar

21:3428.07.2021
0
5961
Her ýekşenbe güni «Datly Ses» söwda merkeziniň konditer önümleri dükanynda 5 göetrim arzanladyş bolýar

Paýtagtymyz Aşgabadyň «Datly Ses» söwda merkezinde ýerleşýän «Şirli» lomaý-bölek konditer önümleri dükanynda her hepdäniň ýekşenbe güni ähli önümler babatda 5 göterim arzanladyş bolýar. Bu ýerde konditer önümleriniň köp görnüşini – «Hasar», «Hekim», «Doganlar ýyldyzy», «Bars» we beýleki ýerli önümleri , şeýle hem «Roshen», «Slakon», «Невский кондитер», «Konti», «Kinder» ýaly daşary ýurt önümlerini tapyp bilersiňiz.

2011-nji ýylyň iýun aýyndan bäri işleýän «Şirli» konditer önümleri dükany lomaý-bölek söwdasynda uly tejribä eýedir. Bu dükan elmydama süýji, köke, zefir, marmelad, şokolad, wafli we beýleki konditer önümleriniň täze görnüşlerini örän amatly bahadan hödürleýär.

«Şirli» lomaý-bölek konditer önümleri dükany lomaý alyjylar üçin 10 göterim, satyn alyş mukdary 600 manatdan ýokary bolan bölek söwda ediji müşderiler üçin bolsa 5 göterim arzanladyş yglan edýär. Bu dükanda satyn alnan konditer önümleriniň bahasyny nagt ýa-da bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde töläp bolýar.

«Şirli» lomaý-bölek konditer önümleri dükany hepdedäniň ýedi gününde hem, sagat 9:00-dan 20:00-a çenli açykdyr.

Habarlaşmak üçin telefon belgi: 864-08-26-88.

«Şirli» lomaý-bölek konditer önümleri dükanynyň salgysy: Aşgabat şäheriniň, Bomako köçesi, 40/2.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň