Soňky habarlar

Arhiw

Witaliý Kafanow Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tälimçiler düzümine goşuldy

00:1627.07.2021
0
9330
Witaliý Kafanow Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tälimçiler düzümine goşuldy

Aşgabatda önüp-ösen Witaliý Kafanow Russiýanyň futbol ýygyndysynyň baş tälimçisi Waleriý Karpiniň tälimçiler düzümine goşuldy. Bu barada «Çempionat» habar berýär.

Witaliý Kafanow milli ýygynda derwezeçileri saýlap almak we olara tälim bermek bilen meşgullanar.

Kafanowyň 2019-njy ýylda «Rostowyň» uly tälimçisi bolup işländigini ýatladýarys. Şol bir wagtyň özünde-de derwezeçileriň tälimçisi bolupdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň