Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky “Altınyıldız Classics” dükanynda 40%-e çenli arzanladyş

15:2420.07.2021
0
4155
Aşgabatdaky “Altınyıldız Classics” dükanynda 40%-e çenli arzanladyş

“Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän “Altınyıldız Classics” erkekler üçin egin-eşikler dükany paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny Gurban baýramy mynasybetli 40% arzanladyş bilen egin-eşik satyn almaga çagyrýar.

Mundan başga-da, dükana penjekleriň we jalbarlaryň täze görnüşleri we reňkleri gelip gowuşdy.

“Altynıldız Classics” nyşanynyň önümleri öndürilende gaty inçe ýüň, kaşemir, moher, elastan ýa-da bu materiallaryň utgaşygy ulanylýar. Uly üns bilen saýlanan gymmat bahaly esbaplar (furnitura), içlikleriň dürli dizaýny, el işine meňzedilip tikilen tikinler bu haryt nyşanyň önümlerini has-da ajaýyplaşdyrýar. Esasanam erkekleriň klassiki (Classic) we saplaşýan (slim fit) kostýumlary uly meşhurlyga eýe.

Habarlaşmak üçin telefon: +993 63077755.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň