Arhiw

Aşgabatdaky “Koton Women” dükany Gurban baýramy mynasybetli 40% arzanladyşa çagyrýar

13:1620.07.2021
0
9286
Aşgabatdaky “Koton Women” dükany Gurban baýramy mynasybetli 40% arzanladyşa çagyrýar

Aýal-gyzlar üçin niýetlenen “Koton Women” egin-eşikler dükany Gurban baýramy mynasybetli harytlaryň köp görnüşlerine 40% arzanladyş yglan edilendigini habar berýär.

Şeýle-de, dükanda aýal-gyzlar üçin döwrebap köýnekleriň, köýnekçeleriň, ýubkalaryň, balaklaryň, futbolkalaryň we başga-da täze görnüşli egin-eşikleriniň toplumy gelip gowuşdy.

Modelleriň köplügi we “tiz moda” konsepsiýasy Türkiýanyň “Koton” haryt nyşanyna bütin dünýäniň zenanlarynda uly söýgi döretdi. Häzirki wagtda dünýäde bu haryt nyşanynyň 500 töwerek dükanlary bar.

Aşgabatdaky “Koton Women” dükany “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň