Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky Koton Kids dükany Gurban baýramy mynasybetli 40% arzanladyş yglan edýär

19:4819.07.2021
0
12228
Aşgabatdaky Koton Kids dükany Gurban baýramy mynasybetli 40% arzanladyş yglan edýär

Koton Kids dükany Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli harytlarynyň köpüsine 40% arzanladyş yglan edýär.

Şeýle-de, dükanda çaga egin-eşikleriniň ― köýnekçeleriň, jalbarlaryň, lybaslaryň, bäbekler üçin eşikleriň, bodileriň täze toplumy gelip gowuşdy.

Çagalar üçin niýetlenilen döwrebap egin-eşikler tebigy pagta matasyndan tikilip, alyjylara dürli nusgada we reňkde hödürlenilýär.

Türkiýäniň Koton Kids haryt nyşanynyň egin-eşikleri gipoallergen häsiýeti bilen tapawutlanyp, ene-atalaryň ýokary bahasyna mynasyp bolýar. Bu egin-eşikler ekologiki taýdan arassa, bedene ýakymly hem ykjamdyr. Haryt-nyşanynyň egin-eşiklerinde açyk reňkler döwrebap biçüw bilen sazlaşýar.

Koton Kids dükany «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýär.

Telefon belgileri: +993 63077755; +993 61644059

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň