Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «Ramsey» dükany baýramçylyk mynasybetli arzanlaşyklar barada habar berýär

17:5819.07.2021
0
13101
Aşgabatdaky «Ramsey» dükany baýramçylyk mynasybetli arzanlaşyklar barada habar berýär

Gurban baýramy mynasybetli paýtagtymyzdaky «Ramsey» dükany tomus möwsüminiň egin-eşiklerine 25%-e çenli arzanladyş yglan etmek bilen müşderilerini begendirer.

Şeýle-de, dükana sport we nusgawy görnüşli egin-eşikleriň täze toplumy gelip gowuşdy.

Rahat sport egin-eşiklerini söýüjiler üçin bu ýerde köýnekçeleriň, sport kostýumlarynyň hem-de aýakgaplarynyň täze biçüwli döwrebap görnüşleri hödürlenilýär.

Nusgawy görnüşli penjekler, köýnekler we jalbarlar döwrebap egin-eşikleri söýüjileriň möwsüm çalşygy üçin niýetlenilen iň islegli harytlaryna öwrüler.

Ramsey ― Londonda döredilip, häzirki wagtda bütin dünýäde meşhurlyk gazanan erkek egin-eşikleriniň haryt-nyşany. Ramsey haryt-nyşanynyň egin-eşikleri taýýarlanylanda modalar dünýäsiniň döwrebap täzelikleri hem-de müşderileriň islegleri göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda bu haryt-nyşanynyň dünýä boýunça 200-den gowrak dükanlary ýerleşýär.

Aşgabatda Ramsey dükany «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 1-nji gatynda ýerleşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň