Soňky habarlar

Arhiw

Ş.Durdylyýew wise-premýer wezipesinden boşadyldy

21:4009.07.2021
0
31304
 Ş.Durdylyýew wise-premýer wezipesinden boşadyldy

Şu gün – 9-njy iýulda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Şamuhammet Durdylyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Bu wezipä Çarymyrat Purçekowy belläp, ony Türkmenistanyň energetika ministri wezipesinden boşatdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň