Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 6-njy iýulda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat

09:4706.07.2021
0
17323
Türkmenistanda 6-njy iýulda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 6-njy iýulynda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28... +30° maýyl, gündizine +44... +46° yssy bolar. Howanyň basyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27... +29° maýyl, gündizine +43... +45° yssy bolar. Howanyň basyşy 702 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27... +32° maýyl, gündizine +37... +42° yssy, kenarýaka etraplarynda +30... +35° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Awazada: howa +32... +34°, basyşy 751 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkanabat şäherinde: howa +40... +42°, basyşy 750 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +31° maýyl, gündizine +41... +46° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +44... +46°, basyşy 725 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Tejen şäherinde: howa +43... +45°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +30° maýyl, gündizine +41... +46° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +43... +45°, basyşy 730 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baýramaly şäherinde: howa +44... +46°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +29° maýyl, gündizine +41... +46° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +43... +45°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +44... +46°, basyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +29° maýyl, gündizine +41... +46° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +43... +45°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +42... +44°, basyşy 746 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň