Arhiw

PETRONAS kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy hukukçylary gözleýär

20:4304.07.2021
0
17573
PETRONAS kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy hukukçylary gözleýär

«PET­RO­NAS Ça­ri­ga­li (Türk­me­nis­tan) Sdn Bhd» kom­pa­ni­ýa­sy Gyýanlyda işlemek üçin hukukçy hünärmenleri işe ça­gyr­ýar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde bildiriş çap edildi.

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

1. Bilimi: hukuk ugrundan ýokary bilimli.

2. Iş tejribesi: degişli ugurda 3 — 5 ýyl iş tejribeli.

3. Dili: iň­lis, türkmen we rus dillerini erkin bilmeli.

4. Endikleri we başarnyklary: MS Office programmasynda işläp bilmeli.

Res­mi ka­gyz­la­ry «PET­RO­NAS Ça­ri­ga­li (Türk­me­nis­tan) Sdn Bhd» kom­pa­ni­ýa­syn­dan alyp bo­lar.

Kompaniýanyň salgysy: Aş­ga­bat şä­he­ri, 744027, Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň 81-nji ja­ýy (blok-B).

Şeýle hem kompaniýa dalaşgärlerden dol­du­ry­lan so­wal­na­ma­la­ry fa­mi­li­ýasyny, ady­ny gör­ke­zip, bil­di­ri­şiň çap edi­len gü­nün­den baş­lap, 1 hep­de­den gi­jä gal­man, «PÇ(T)SB» kom­pa­ni­ýa­sy­na tab­şyr­ma­gy ýa-da recru­it­ment.tm@pet­ro­nas.com.my elekt­ron sal­gy­sy­na iber­me­gii ha­ýyş ed­ýä­r.

Di­ňe ta­lap­la­ra la­ýyk bo­lan da­laş­gär­ler söh­bet­deş­li­ge ça­gy­ry­lar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň