Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň başlygyny wezipesinden boşatdy

21:1001.07.2021
0
41938
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, polisiýanyň general-maýory Mämmethan Çakyýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy.

Bu wezipä Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary, polisiýanyň podpolkownigi Öwezdurdy Hojanyýazow bellenildi we oňa polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň